Můj TŘETÍ mikro/nano kopter - SOMiK-03

Jaro, sluníčko, pod sněhem začínají vykukovat pilníky a pájky. I stůl či ponk se stává úrodným a pod vrstvičkou prachu vystrkují nožičky osazené plošné spoje. A tamhle v krabičce pomalu roztáčí hřídelku brusheles motoreček, aby se, jako každé jaro, daly všechny dohromady a nechaly vzniknout éru plnému elektroniky.

Moje menu: